osiguranje imovine vise od cijelozivotnog osiguranja

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem štitite svoje zdravlje i novčanik budući da osiguranje umjesto Vas pokriva troškove sudjelovanja i doplate a iskaznicu koristite kao sredstvo plaćanja

Osnovni podaci

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Bez limita

Tip osiguranja info ikona

Više

Saznajte više info ikona

Ako želite plaćati mjesečno uplatnicama, kontaktirajte nas izravno

Ukupno

Akcija
allianz osiguranje

Osnovni Paket

Bez limita + gratis m-Doktor info ikona

Dodatno info ikona

Više

Saznajte više info ikona

Mogućnost mjesečnog plaćanja uplatnicama

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Bez limita

Više o osiguranju

Saznajte više info ikona

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Bez limita

Više o osiguranju

Saznajte više info ikona

Ukupno

Redoslijed napravljen isključivo temeljem kriterija cijene sa uračunatim porezom.

Uz najpovoljnije auto osiguranje dobiješ i besplatan savjet lajfkouča

frame detail frame detail frame detail frame detail
„Ako ugovoriš, a ne koristiš policu dopunskog zdravstvenog, vjerovatno si zdrav.”

Zašto se osigurati za dopunsko osiguranje?

Kako biste si omogućili zdravstvenu zaštitu bez ograničenja-za Vas imamo vrhunske proizvode-dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje.

Policom dopunskog zdravstvenog osiguranja u punom iznosu bez ograničenja su Vam pokrivene usluge specijalističkih pregleda i dnevne bolnice, specijalističke dijagnostike, ortopedska, dentalna i druga pomagala, fizikalne terapije i bolničko liječenje kao i zdravstvena zaštita kod odabranog liječnika i izdavanje lijekova po receptu.

Postupak ugovoranja osiguranja

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 1

Pogledajte ponude osiguravatelja koje ovise o vašem godištu i matičnom broju osiguranika

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 2

Odaberite ponudu osiguravajućeg društva koje Vam odgovara.

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 3

Odaberite osiguravajuće društvo koje vam odgovara te kupite policu online!

Što utječe na cijenu police dopunskog zdravstvenog osiguranja?

frame detail frame detail frame detail frame detail

1. Godine osiguranika

Cijena police osiguranja raste proporcionalno starosti, mlađim osiguranicima su police najpovoljnije, dok je starijim osiguranicima premija osiguranja malo veća.

frame detail frame detail frame detail frame detail

2. Željena pokrića

Ovisno o tome trebate li klasično dopunsko zdravstveno osiguranje ili pak B listu lijekova

Često postavljana pitanja

faq icon
Koja je cijena dopunskog zdravstvenog osiguranja nakon prve godine?

Popusti, akcije i pogodnosti za ugovaranje dopunskog zdravstvenog osiguranja uvijek se odnose samo na prvu godinu osiguranja, dok se u ostalim godinama primjenjuje redovan cjenik.

faq icon
Koja je razlika između dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Programi dodatnog zdravstvenog osiguranja pokrivaju usluge sistematskih pregleda, specijalističkih pregleda, dijagnostičke obrade i laboratorijskih pretraga koje se obavljaju bez uputnica i čekanja u ugovornim ustanovama.

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja pokriva isključivo troškove nadoplata (participacije) u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

faq icon
Kada mogu početi koristiti prava po svojoj polici osiguranja?

Ako osiguranik prvi put ugovara policu dopunskog zdravstvenog osiguranja, odnosno ako je imao važeću policu dopunskog zdravstvenog osiguranja čiji je istek nastupio u periodu od više od jednog mjeseca od sklapanja police dopunskog zdravstvenog osiguranja kod izračuna počeka korištenja usluga po polici uračunava se karenca. To znači da se prava po polici mogu koristiti od 16-og dana od datuma početka osiguranja navedenog na polici osiguranja za dopunsko zdravstveno osiguranje,uz obavezan uvjet da je premija po polici plaćena.

faq icon
Koja je razlika između A i B liste lijekova?

Liste lijekova su uobičajen način za određivanje koji se lijekovi mogu primjenjivati na trošak obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Lijekovi su razvrstani u dvije liste: Osnovnu (A) za koju troškove u potpunosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Dopunsku (B) za koju dio cijene lijeka pokriva HZZO, a ostatak troška osigurana osoba ili njezino dopunsko osiguranje.

Način uvrštavanja lijekova na osnovnu ili dopunsku listu određuje pravilnikom ministar koji je nadležan za zdravlje. Trošak kupovine lijeka koji osiguranik sam kupi u slobodnoj prodaji iako se isti nalazi na B listi lijekova nije pokriven policom osiguranja.

faq icon
Na koji način osiguranik koristi pravo na korištenje usluga liječenja u inozemstvu?

Podnosi zahtjev HZZO-u te ukoliko mu se liječenje na teret HZZO-a odobri u obavezi je platiti participaciju za liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu HZZO-a. Ukoliko ima ugovoreno Dopunsko osiguranje oslobođen je plaćanja participacije.

faq icon
Tko može sklopiti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja?

Svaka osoba koja ima obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj može ugovoriti policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

faq icon
Zašto nam je potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Svi osiguranici u obveznom zdravstvenom osiguranju stariji od 18 godina sudjeluju u troškovima za obavljene medicinske usluge u obveznom zdravstvenom osiguranju. Dopunsko zdravstveno osiguranje pokriva sve doplate u obveznom zdravstvenom osiguranju.

faq icon
Što ako žena zatrudni tijekom osigurateljne godine?

Trudnica je tijekom trudnoće oslobođena plaćanja participacije samo za medicinsku obradu vezanu uz trudnoću. Za sve ostalo, sudjelovanje u troškovima liječenja je obavezno.

faq icon
Što je karenca?

Razdoblje od dana početka osiguranja do dana kada se polica može početi koristiti zove se karenca (poček). Polica se može početi koristiti 16 dan od dana početka osiguranja odnosno za B listu lijekova nakon proteka 30 dana od datuma početka osiguranja. Na iskaznicama je tiskan rok valjanosti (trajanje osiguranja).

Ne kupuj auto, pa ti neće trebati auto osiguranje.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu