osiguranje imovine vise od cijelozivotnog osiguranja

Osiguranje plovila

Omogućite si sigurnu plovidbu i vrhunsku zaštitu kasko osiguranjem svog plovila.
Bezbrižno uživajte na svom ljetovanju.

Zašto bi trebali osigurati svoje plovilo?

Osiguranje plovila dijelimo na obvezno (polica čija je cijena unificirana za sve osiguravajuće kuće jer je određena Zakonom) i kasko osiguranje (jedini način za zaštititi Vaše plovilo od nepredviđenih nezgoda na moru).

Naime, vrijednosti plovila su velike kao i štete ukoliko do njih dođe. Policom kasko osiguranja možete se osloniti na nas te se bezbrižno posvetiti ljetovanju.

Za kasko osiguranje plovila pošaljite nam upit.

Postupak ugovoranja osiguranja

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 1

Pogledajte ponude osiguravatelja koje ovise o snazi i namjeni Vašeg plovila

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 2

Odaberite ponudu osiguravajućeg društva koje Vam odgovara.

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 3

Kratko pričekajte na našu ponudu koja stiže na Vaš e-mail.

Što želiš osigurati?

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Odaberite opcije

Osigurana svota

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Odaberite opcije

Osigurana svota

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Odaberite opcije

Osigurana svota

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Odaberite opcije

Osigurana svota

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Odaberite opcije

Osigurana svota

Ukupno

allianz osiguranje

Osnovni Paket

Odaberite opcije

Osigurana svota

Ukupno

Što utječe na cijenu police osiguranja plovila?

frame detail frame detail frame detail frame detail

1. snaga

Snaga jednog ili svih motora u zbroju (neka plovila imaju jedan motor a neka više njih)

frame detail frame detail frame detail frame detail

2. namjena

Na cijenu police osiguranja utječe i namjena plovila, jer je važno znati koristi li se plovilo za osobne potrebe ili pak za gospodarske, odnosno charter.

frame detail frame detail frame detail frame detail

3. broj putnika

Za koliko putnika je registrirano plovilo (minimalan broj putnika je jedan, uz voditelja brodice, a maksimalan broj je dvanaest)

Često postavljana pitanja

faq icon
Za koja plovila je zakonom propisano obvezno osiguranje odgovornosti?

Sukladno zakonskim odredbama, ovo osiguranje obvezni su zaključiti vlasnici brodice, odnosno jahte čija je snaga porivnih strojeva veća od 15 kW, a koja po propisima mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno jahti.

faq icon
Koji podaci su potrebni za izračun premije osiguranja?

Za izračun premije osiguranja potrebno je dostaviti plovidbenu dozvolu i osobnu iskaznicu vlasnika plovila (ukoliko se radi o fizičkoj osobi)

faq icon
Što je predmet osiguranja kod pomorskog kaska?

Osiguranjem pomorskog kaska osiravamo trup, pogonski stroj i opremu (uređaji i oprema koja se uobičajeno isporučuje zajedno sa brodicom). Sva naknadno kupljena oprema osigurana je jedino ako je posebno ugovorena.

faq icon
Koje štete su pokrivene kasko osiguranjem brodice?
  • Potpuni gubitak (stvarni i izvedeni)
  • Djelomični gubitak ili oštećenje (djelomična šteta)
  • Osiguranikovi troškovi spašavanja
  • Troškovi neposredno uzrokovani nastankom osiguranog slučaja
  • Troškovi utvrđivanja i likvidacije štete pokrivene osiguranjem
faq icon
Što se dešava kada brodica više nije upisana u očevidnik pri nadležnoj lučkoj kapetaniji?

Brisanjem plovila iz upisnika automatski prestaje osiguranje plovila.

Ne kupuj auto, pa ti neće trebati auto osiguranje.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu