osiguranje imovine vise od cijelozivotnog osiguranja

Životno osiguranje

Pobrinite se za sigurniju budućnost svoje obitelji, osigurajte svoj život i u isto vrijeme štedite za mirovinu

Zašto se životno osigurati?

Policom životnog osiguranja otvarate sebi brojne mogućnosti osim standardne zaštite obitelji i štednje.

Možete kombinirati svoje svote osiguranja, prilagođavati obroke premije, birati valutu u kojoj ugovarate policu, koristiti policu kao jamstvo otplate kredita u banci i još mnogo toga.

Postupak ugovoranja osiguranja

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 2

Na upit Vam šaljemo ponude osiguravajućih društava pa Vi birate koja Vam odgovara.

frame detail frame detail frame detail frame detail

Korak 3

Prihvatite našu najbolju ponudu, uplatite premiju osiguranja te budite bezbrižno osigurani

frame detail frame detail frame detail frame detail

Javite nam se sa povjerenjem

Zakažite sastanak sa savjetnikom

Što utječe na cijenu police životnog osiguranja?

frame detail frame detail frame detail frame detail

1. Godine osiguranika

Cijena police osiguranja raste proporcionalno starosti, mlađim osiguranicima su police najpovoljnije, dok je starijim osiguranicima premija osiguranja malo veća

frame detail frame detail frame detail frame detail

2. Željena pokrića

Osim osnovnih pokrića postoje brojna dodatna koja također utječu na premiju; npr. plaćeni bolnički dani, lom kosti, gips, ...

frame detail frame detail frame detail frame detail

3. Trajanje osiguranja

Za klijenta je najbojla opcija što duže trajanje police osiguranja života

Često postavljana pitanja

faq icon
Koje su promjene moguće po aktivnoj polici životnog osiguranja?

Za tarife životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti:

Promjene po polici koje je moguće tražiti svake godine na godišnjicu ugovora su:

 • promjena načina plaćanja
 • ugovaranje ili raskidanje dopunskog osiguranja
 • promjena osigurane svote
 • promjena premije
 • promjena trajanja osiguranja te promjena osigurane osobe
faq icon
Može li se premija životnog osiguranja plaćati putem trajnog naloga?

Trajni nalog moguće je ugovoriti u banci gdje je otvoren transakcijski račun. Pod trajnim nalogom podrazumijeva se ugovorni odnos između banke i Vas kao ugovaratelja police osiguranja, prema kojem ovlašćujete - dajete nalog banci da za Vaš račun i u Vaše ime obavlja plaćanje u korist osiguravajuće kuće s kojom ste sklopili ugovor o osiguranju. Iznos trajnog naloga je fiksan iznos i ne inicira ga osiguravajuća kuća nego Vi osobno.

faq icon
Kada polica životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti ima otkupnu vrijednost?

Takva polica životnog osiguranja ima otkupnu vrijednost nakon 3 godine.

faq icon
Polica životnog osiguranja kao vrijednosni papir?
Polica životnog osiguranja je vrijednosni papir s funkcijom:
 • zaloga, no zalaganje ima učinak prema osiguratelju samo ako je on pismeno obaviješten o istom;
 • instrumenta osiguranja kredita, vinkulira se u korist banke;
 • otkupne vrijednosti temeljem koje osiguratelj može odobriti i isplatu pozajmice ili predujma ugovaratelju osiguranja.
faq icon
Što je indeksacija police?

Životno osiguranje dugoročan je ugovor i bez obzira na primjenu valutne klauzule potrebno je omogućiti da premija koju uplaćujete tijekom ugovorenog roka trajanja osiguranja kao i ugovorena osigurana svota u trenutku isplate zadrži svoju vrijednost u odnosu na rast cijena i inflaciju. Stoga se premija jednom godišnje povećava u odnosu na prosječan rast potrošačkog indeksa u Republici Hrvatskoj, a istodobno s porastom premije raste i osigurana svota.

Indeksaciju je moguće ugovoriti samo uz životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s tekućim plaćanjem premije. Indeksacija se može ugovoriti odnosno ukinuti svake godine na godišnjicu ugovora.

faq icon
Što kad premiju nije moguće privremeno ili trajno plaćati?

U slučaju privremene nemogućnosti plaćanja premije mogućnosti su brojne:

 • smanjenje premije
 • odgoda plaćanja premije do 6 mjeseci
 • promjena ugovorenog načina plaćanjai

Ukoliko je nemogućnost plaćanja premije trajna, a plaćene su najmanje tri godišnje premije?

 • ugovaratelju osiguranja isplaćuje se otkupna vrijednost police ili
 • polica se kapitalizira i osiguranik je tada do isteka trajanja osiguranja osiguran kapitaliziranom osiguranom svotom uz ukidanje svih dopunskih osiguranja po polici

Prilikom otkupa police potrebno je priložiti

 • popunjeni zahtjev za otkup police
 • policu osiguranja (original) ili ispunjenu Izjavu o neposjedovanju police
 • obostrana preslika identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) ugovaratelja osiguranja – fizičke osobe ili zakonskog zastupnika ukoliko je ugovaratelj poslovni subjekt
 • obostranu presliku identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) vlasnika računa
 • dokumentaciju za poslovne subjekte (Upitnik za ugovaratelje-poslovne subjekte, Tablica vlasničke strukture), ukoliko je ugovaratelj poslovni subjekt
 • presliku kartice transakcijskog računa na koji se traži isplata. Zbog zaštite osobnih podataka, dostavljena preslika kartice transakcijskog računa treba biti isključivo bez vidljivog CVC koda. Niti jedna osiguravajuća kuća ne odgovara za eventualno pretrpljene štete i zlouporabu podataka koji su dostavljeni suprotno ovoj uputi.
faq icon
Imam li pravo na zajam/predujam po polici?

Predujam/zajam se odobrava po policama osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja koje imaju otkupnu vrijednost.

Osnovica za izračun predujma/zajma je otkupna vrijednost police, a maksimalan iznos predujma/zajma je 90% otkupne vrijednosti. Minimalan iznos predujma/zajma iznosi 250,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za police s višekratnim plaćanjem premije i 700,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za police s jednokratnim plaćanjem premije.

Nakon isplate predujma/zajma Vi nastavljate s plaćanjem premije osiguranja života, a Vaša polica i dalje vrijedi.

faq icon
Može li se i kako promijeniti korisnik po polici?

Korisnike po polici životnog osiguranja moguće je promijeniti izjavom ugovaratelja osiguranja o novom korisniku.

Na izjavi je potrebno navesti:

 • broj police
 • ime ili naziv ugovaratelja osiguranja
 • ime ili naziv novog korisnika uz navođenje točnog datuma njegovog rođenja uz potpis te priložiti presliku osobne iskaznice ugovaratelja osiguranja.

Po promjeni korisnika ugovaratelju se upućuje dodatak polici s navedenim novim korisnicima.

faq icon
Mogućnost ponovnog sklapanja ugovora kod isteka police?

Osiguranu svotu uvećanu za pripisanu dobit osiguravajuće kuće isplaćuju jednokratno. Jednokratnu isplatu ili njen dio po isteku osiguranja možete uložiti i u ostale proizvode s jednokratnim ili tekućim plaćanjem o čemu se prije isplate možete konzultirati sa prodajnim savjetnicima.

Ako kupiš kuću, nećeš trebati osiguranje stana.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani