Koliko zapravo znamo o graničnom osiguranju i što je ono ustvari?

frame detail frame detail frame detail frame detail Koliko zapravo znamo o graničnom osiguranju i što je ono ustvari?

U međunarodnom cestovnom prometu motornim vozilima, u svrhu zaštite žrtava prometnih nesreća koja su prouzročila vozila stranih registracijskih oznaka istovremeno postoje tri sustava:

sustav zelene karte koji podrazumijeva graničnu kontrolu postojanja i valjanosti međunarodno priznatog unificiranog dokumenta - zelene karte – kojom se potvrđuje osigurateljno pokriće za posjećenu zemlju

- sustav registracijske pločice koji podrazumijeva ukidanje granične kontrole zelene karte, s obzirom na to da registracijska pločica jamči postojanje valjanog osigurateljnog pokrića

- sustav graničnog osiguranja koji se primjenjuje kada "zakaže" sustav zelene karte, odnosno sustav registracijske pločice

Tko treba sklopiti granično osiguranje?

Sukladno Direktivi o osiguranju od odgovornosti iz uporabe motornih vozila i članku 32. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, od 01. 07. 2013. vozila koja na teritorij Republike Hrvatske ulaze s teritorija trećih država nečlanica Europske unije moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti (zelenu kartu) koja vrijedi za cjelokupno područje država članica Europskog gospodarskog prostora (EU + Island, Liechtenstein i Norveška) i Švicarsku ili drugi dokaz o postojanju takvog osiguranja (registracijska pločica države potpisnice Multilateralnog sporazuma o jamstvu temeljem registracijske pločice: EEA + Andora, Srbija i Švicarska ili granično osiguranje).

Vozači vozila s registracijskim pločicama zemalja izvan Sustava zelene karte osiguranja, npr. Izraela, Kanade, USA i svih drugih država uključujući i vozila s registracijskim pločicama Kosova, također moraju zaključiti granično osiguranje – ako nemaju policu graničnog osiguranja odnosno zelenu kartu izdatu po ovlasti nacionalnog Ureda za osiguranje neke od država članica Europskog gospodarskog prostoravaljanu za cjelokupno područje Europskog gospodarskog prostora i Švicarsku (jedinstveno polje koje u rubrici br. 8 označava to područje ne smije biti prekriženo).

Koliko košta granično osiguranje i gdje se može sklopiti?

Granično osiguranje se može sklopiti na međunarodnim cestovnim, riječnim i pomorskim graničnim prijelazima te u poslovnicama društava za osiguranje.

Premije osiguranja za osobna vozila se kreću od 1.755 kn do 5.059 kn.

Kome treba prijaviti štetu koju je prouzročilo vozilo osigurano policom graničnog osiguranja?

Za štete nastale Republici Hrvatskoj

Društvo će izvršiti izvid štete, pribaviti podatke potrebne za utvrđivanje osnova i visine štete (Zapisnik o očevidu, Europsko izvješće o nezgodi, izjave svjedoka, račun o izvršenom popravku vozila, račun o prijevozu oštećenog vozila, medicinsku dokumentaciju i sl.), te cjelokupnu dokumentaciju dostaviti Hrvatskom uredu za osiguranje na daljnju obradu.

Za štete nastale izvan Republike Hrvatske a u zemljama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske

Pri obradi i likvidaciji podnesenih odštetnih zahtjeva temeljem police graničnog osiguranja, za štete nastale izvan Republike Hrvatske a u zemljama Europskog gospodarskog prostora i Švicarske, Društvo koje je izdalo policu graničnog osiguranja će štete rješavati sukladno Kretskom sporazumu i Pravilniku o obradi i likvidaciji međunarodnih šteta Hrvatskog ureda za osiguranje.

Ako odgovor na neko od svojih pitanja niste pronašli u ovom članku, slobodno nas bez obveze kontaktirajte na info@mojeosiguranje.hr ili 091 905 7148.

Tko ne putuje, taj ne treba putno osiguranje.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani