Prijava i isplata štete u autoosiguranju

frame detail frame detail frame detail frame detail Prijava i isplata štete u autoosiguranju

Ako ste krivi za prometnu nesreću

Doživjeli ste prometnu nesreću i po svemu sudeći ste upravo Vi krivac za nesreću. Jasno Vam je da ste uzeli prednost drugom vozilu ili da ste počinili neki drugi prometni prekršaj koji je uzrokovao nesreću. Kako naplatiti štetu na vašem vozilu jedno je od pitanja koje ćete sigurno sebi postaviti ubrzo nakon nesreće.

Ukoliko nemate kasko policu osiguranja za Vaše vozilo u lošijoj ste poziciji. Vaša polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne pokriva štetu na Vašem vozilu, već isključivo štete na vozilu i stvarima trećih osoba, te za njihove ozljede ili smrt, dakle onima kojima ste Vi prouzročili štetu.

Ukoliko se nađete u situaciji da ste skrivili prometnu nesreću i nemate kasko osiguranje, trošak popravka vlastitog vozila snosite sami.

Ako ste samo djelomično krivi za nesreću

No, često se događaju situacije podjeljene odgovornosti za nastanak prometne nesreće i tada u svakom slučaju podnesite odštetni zahtjev osiguravajućoj kući drugog sudionika. Nakon što prijavite štetu kod osiguravajuće kuće vozila kojeg smatrate u cijelosti ili djelomično odgovornim za prometnu nesreću, svakako kod te kuće napravite izvid i procjenu štete, gdje će se utvrditi oštećenja na vašem vozilu.

Ovisno o stupnju doprinosa nastanku prometne nesreće, osiguravajuće društvo krivca isplatit će Vam naknadu štete razmjerno stupnju odgovornosti njihovog osiguranika.

Kako naplatiti štetu za pretrpljene ozljede?

Ukoliko ste sami skrivili prometnu nesreću, naknadu neimovinske štete za ozljede i tegobe koje trpite ne možete naplatiti kao krivac za nesreću, već će se drugi sudionik naplatiti po Vašoj polici obveznog osiguranja automobilske odgovornosti.

Ako je drugi sudionik kriv u cijelosti ili djelomično, u svakom slučaju podnesite odštetni zahtjev osiguravajućem društvu krivca za prometnu nesreću. Odštetnom zahtjevu priložite cjelokupnu medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje vaše tegobe iz prometne nesreće, počevši od prvog inicijalnog nalaza pa do zadnjeg kontrolnog medicinskog nalaza.

Prilikom izračuna visine naknade neimovinske štete za vaše ozljede, osiguravajuće društvo će ocijeniti sve okolnosti kao što su pretrpljena fizička bol, strah, smanjenje životnih aktivnosti te eventualna potreba za tuđom pomoći i njegom.

Ukoliko je došlo do fizičke promjene vašeg izgleda, takav vid štete se također se vrednuje i nadoknađuje.

Opseg naknade štete po polici obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti jako je širok, te zapravo naknada štete izražava novčani ekvivalent vašeg povrata u stanje prije nesreće. Pri tome se materijalna šteta popravlja pa se plaćanjem u potpunosti nadoknađuje, dok se neimovinska šteta za povrede tjelesnog i duševnog zdravlja ne može „popraviti“, već novčana naknada predstavlja određeni vid novčane statisfakcije za pretpljene tegobe i posljedice koje trpite u budućnosti.

Što s naknadom za ozljede ako ste krivi za nesreću?

Kako naknadu neimovinske štete ne možete naplatiti ako ste krivi za prometnu nesreću, jedini vid naknade koju možete ostvariti je isplata po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, koja se često ugovara uz policu obveznog osiguranja, na točno određene osigurane svote za slučaj trajnog invaliditeta ili smrti.

Sastavni dio takve police su tablice invaliditeta u kojima je propisano za koje medicinske dijagnoze dobijete točno određeni postotak osigurane svote, koja je naznačena na polici osiguranja.

Često se osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ugovara uz police osiguranja života, uz kreditne kartice, kolektivno za zaposlenike itd.

Što kada ste ozljeđeni kao putnik?

Europski, pa i hrvatski zakoni, putnika smatraju trećom osobom, što znači da putnik ima pravno na naknadu neimovinske štete za ozljede, neovisno o krivnji vozača ili drugih sudionika za prometnu nesreću.

Dakle, ukoliko je putnik sudjelovao u jednom od vozila u sudaru (ako je bilo više vozila u sudaru), svoj odštetni zahtjev za neimovinsku štetu može postaviti bilo kojem osiguravajućem društvu vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći.

Dakako, putnik se kao i vozač može naplatiti i po polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, ukoliko je takva polica ugovorena.

Kad nastupa zastara potraživanja i treba li žuriti s postavljanjem odštetnog zahtjeva?

Zastaru potraživanja propisuje Zakon o obveznim odnosima u članku 230., gdje se određuje da zastara nastupa nakon tri godine od saznanja za štetu i štetnika, odnosno za pet godina od kada je šteta nastala.

To znači da nakon štetnog događaja nema potrebe za žurno podnošenje odštetnog zahtjeva za ozljede, već je preporučljivo kompletirati medicinsku dokumentaciju do okončanja liječenja. Na taj se način ocjena o zaostalim posljedicama i iznosu naknade štete može donijeti na temelju stabiliziranog zdravstvenog stanja, kada su jasne posljedice koje ozljede iz prometne nesreće ostavljaju na zdravlje oštećenika.

 

Ako u svemu ovome niste pronašli odgovor ni na jedno od svojih pitanja, kontaktirajte nas bez obveze na dobro poznat broj 091 905 7148 ili mail info@mojeosiguranje.hr.

 

 

Ako kupiš kuću, nećeš trebati osiguranje stana.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Ani