Sve što ste oduvijek htjeli znati o životnom osiguranju

frame detail frame detail frame detail frame detail Sve što ste oduvijek htjeli znati o životnom osiguranju

Koje su promjene moguće po aktivnoj polici životnog osiguranja?

Za tarife životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti:
Promjene po polici koje je moguće tražiti svake godine na godišnjicu ugovora su:
• promjena načina plaćanja
• ugovaranje ili raskidanje dopunskog osiguranja
• promjena osigurane svote
• promjena premije
• promjena trajanja osiguranja te promjena osigurane osobe.

Promjene koje se mogu tražiti tijekom cijele godine su:
• promjena ugovaratelja osiguranja
• promjena korisnika osiguranja
• promjena imena ili prezimena
• promjena adrese

Za tarife životnog osiguranja povezanog s investicijskim fondovima:
ugovoreni početak i istek osiguranja ostaje za cijelo trajanje osiguranja. Ostale promjene moguće su samo u dospijeću ugovora (datum do kojeg je plaćena premija).

Može li se premija životnog osiguranja plaćati putem trajnog naloga?

Trajni nalog moguće je ugovoriti u banci gdje je otvoren transakcijski račun. Pod trajnim nalogom podrazumijeva se ugovorni odnos između banke i Vas kao ugovaratelja police osiguranja, prema kojem ovlašćujete - dajete nalog banci da za Vaš račun i u Vaše ime obavlja plaćanje u korist osiguravajuće kuće s kojom ste sklopili ugovor o osiguranju. Iznos trajnog naloga je fiksan iznos i ne inicira ga osiguravajuća kuća nego Vi osobno.

Kada polica životnog osiguranja sa sudjelovanjem u dobiti ima otkupnu vrijednost?

Takva polica životnog osiguranja ima otkupnu vrijednost nakon 3 godine.

Polica životnog osiguranja kao vrijednosni papir?

Polica životnog osiguranja je vrijednosni papir s funkcijom:
• zaloga, no zalaganje ima učinak prema osiguratelju samo ako je on pismeno obaviješten o istom;
• instrumenta osiguranja kredita, vinkulira se u korist banke;
• otkupne vrijednosti temeljem koje osiguratelj može odobriti i isplatu pozajmice ili predujma ugovaratelju osiguranja.

Što je indeksacija police?

Životno osiguranje dugoročan je ugovor i bez obzira na primjenu valutne klauzule potrebno je omogućiti da premija koju uplaćujete tijekom ugovorenog roka trajanja osiguranja kao i ugovorena osigurana svota u trenutku isplate zadrži svoju vrijednost u odnosu na rast cijena i inflaciju.
Stoga se premija jednom godišnje povećava u odnosu na prosječan rast potrošačkog indeksa u Republici Hrvatskoj, a istodobno s porastom premije raste i osigurana svota.
Indeksaciju je moguće ugovoriti samo uz životno osiguranje za slučaj smrti i doživljenja s tekućim plaćanjem premije.
Indeksacija se može ugovoriti odnosno ukinuti svake godine na godišnjicu ugovora.

Što kad premiju nije moguće privremeno ili trajno plaćati?

U slučaju privremene nemogućnosti plaćanja premije mogućnosti su brojne:
• smanjenje premije
• odgoda plaćanja premije do 6 mjeseci
• promjena ugovorenog načina plaćanja

Ukoliko je nemogućnost plaćanja premije trajna, a plaćene su najmanje tri godišnje premije?

• ugovaratelju osiguranja isplaćuje se otkupna vrijednost police ili
• polica se kapitalizira i osiguranik je tada do isteka trajanja osiguranja osiguran kapitaliziranom osiguranom svotom uz ukidanje svih dopunskih osiguranja po polici.

Prilikom otkupa police potrebno je priložiti:

 

Imam li pravo na zajam/predujam po polici?

Predujam/zajam se odobrava po policama osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja koje imaju otkupnu vrijednost.

Osnovica za izračun predujma/zajma je otkupna vrijednost police, a maksimalan iznos predujma/zajma je 90% otkupne vrijednosti. Minimalan iznos predujma/zajma iznosi 250,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za police s višekratnim plaćanjem premije i 700,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti za police s jednokratnim plaćanjem premije.

Nakon isplate predujma/zajma Vi nastavljate s plaćanjem premije osiguranja života, a Vaša polica i dalje vrijedi.

Može li se i kako promijeniti korisnik po polici?

Korisnike po polici životnog osiguranja moguće je promijeniti izjavom ugovaratelja osiguranja o novom korisniku.
Na izjavi je potrebno navesti:
• broj police
• ime ili naziv ugovaratelja osiguranja
• ime ili naziv novog korisnika uz navođenje točnog datuma njegovog rođenja uz potpis te priložiti presliku osobne iskaznice ugovaratelja osiguranja.
Po promjeni korisnika ugovaratelju se upućuje dodatak polici s navedenim novim korisnicima.

Mogućnost ponovnog sklapanja ugovora kod isteka police?

Osiguranu svotu uvećanu za pripisanu dobit osiguravajuće kuće isplaćuju jednokratno. Jednokratnu isplatu ili njen dio po isteku osiguranja možete uložiti i u ostale proizvode s jednokratnim ili tekućim plaćanjem o čemu se prije isplate možete konzultirati sa  prodajnim savjetnicima.

Ako ipak nistepronašli odgovor na neko od svojih pitanja, slobodno nas kontaktirajte na info@mojeosiguranje.hr ili 091 905 7148.

 

 

Tko ne putuje, taj ne treba putno osiguranje.

X
Fixed Image
whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu

whats app ikona

Želiš ponudu?
Piši Paolu